01a

- SAMMEN FOR SKADDE VETERANER
01a
Veteranseilasen ønsker å bidra
til en positiv utvikling for skadde
veteraner, men også en utfordring
og opplevelse for livet
02b
Vil DU være med å seile? Søk om å bli deltager på hele eller deler av seilasen

03
Vi seiler med skonnerten
Svanen 16. juli – 5. august!
04
Veteranseilasen
seiler med et klart budskap:
Gi våre veteraner den hjelp
og støtte som trengs hvis
innsatsen ute gir skader
og helseplager hjemme!