- SAMMEN FOR SKADDE VETERANER
Veteranseilasen ønsker å bidra
til en positiv utvikling for skadde
veteraner, men også en utfordring
og opplevelse for livet
Vil DU være med å seile? Søk om å bli deltager på hele eller deler av seilasen

Vi seiler med skonnerten
Anna Rogde 21. Juli – 10. August!
Veteranseilasen
seiler med et klart budskap:
Gi våre veteraner den hjelp
og støtte som trengs hvis
innsatsen ute gir skader
og helseplager hjemme!