Å overleve freden

Å overleve freden

Krigsskadepensjon, til de av dagens yngre veteraner som får psykiske skader etter tjeneste i internasjonale operasjoner, ligger til politisk behandling. Dagens ordning med kun uføretrygd, kjennes for mange uverdig.

Håndtrykket er fast, og latteren sitter løst hos disse to gutta som er på besøk hos Forsvarets Veteransenter Bæreia; krigsseileren Trygve H. Laheim Johansen og veteranen fra internasjonale operasjoner, Harald Miljeteig.

Krigsseiler Trygve vokste opp i Stallogargo, ei lita bygd i Kvalsund kommune i Vest-Finnmark, ca. 30 minutters kjøring med bil øst fra Hammerfest. Navnet Stallogargo har sitt opphav fra en stor stein like utforbi bygda, et offersted, som ifølge lokalbefolkningen er en samisk «Stallo». «Stallo-en» er en mytisk figur som opptrer i ulike roller i samisk folketro, enten som menneske-etende troll, gjenferd eller demon. Stalloer er onde og sterkere enn menneskene, men også dummere, og det gjelder å lure dem. Den nå 96-årige krigsseileren Trygve H Laheim Johansen har både lurt «Stalloen» og overlevd tjeneste i utenriksfart under den andre verdenskrig. Det har imidlertid vært vel så krevende å overleve freden, kan han fortelle.

Veteranen Harald er fra Haugesund, døpt på Karmøy, og flyttet til Sauda som 6-åring. Etter befalsskole på Haslemoen ble det plikttjeneste i Harstad, og etter noen år sivilt, i blant annet Sivilforsvaret, bar det tilbake til Forsvaret. I 1988 søkte han seg til tjeneste i Norbatt UNIFIL. Han ble spurt om han kunne tenke seg jobben som MIO, og i kontingent XXI startet han tjenesten i dette arbeidet. Mye kan sies om tjeneste-erfaringen, for Norge, til begge disse herrene. Trygve sin historie fra krigsårene i annen verdenskrig er vel dokumentert i boka «Krigsseileren fra Stallogargo». FN-tjeneste i UNIFIL er dokumentert i en rekke andre bøker.

Livet i fredelige omgivelser

Da freden ble erklært i 1945 lå Trygve til kai i Kirkenes, og han gikk alene ned i lugaren og sa til seg selv; «Så overlevde du allikevel, Trygve». Det var ingen lykkens dag, minnes han, for tankene gikk til alle de som ikke kom hjem fra sjøen med livet i behold.

– Den forferdelige rotløsheten og rastløsheten red meg som en mare, kan Trygve erindre.

– Utryggheten om bord under krigen forsterket kameratskapet, og familie og venner på land var blitt meg så fremmed. Alt virket så ukjent hjemme, og jeg var også blitt forandret.

Etter freden ble det en kort tid i Jerbaneverket, det fungerte dårlig. Bedre gikk det å jobbe som maler, men i 1971 var det bråstopp. Etter å ha vært sterk i så mange år, var det slutt på energien, og uføretrygd og krigspensjon ble løsningen.

Veteranen Harald husker ikke så mye av de første månedene etter at han kom hjem fra Libanon i 1990.

– Jeg skjønte fort at noe var galt, men ikke riktig hva. I 1992 skrev han til FN-kontoret og ba om hjelp, men fikk beskjed om at det ikke fantes noen hjelpe-ordninger. Vel 10 år senere ble han sykemeldt fra sin sivile stilling, og etter AAP satt han igjen med en restarbeidsevne på 20 %. Full uføretrygd ble resultatet.

Krigsseileren Trygve har ikke så stor tro på at oppfølging før, under og etter tjeneste i krigsområder vil hjelpe noe større på psyken.

– Opplevelsene og de sterke minnene lar seg ikke så lett viske bort. De dukker opp i perioder med stress og stort ansvar, og det er bare å lære seg å leve med dem.

Harald håper tettere oppfølging før, under og etter tjenesten vil gi gode forebyggende resultater.

– Men Rom ble ikke bygget på en dag.

Krigsskadepensjon til politisk behandling

Harald har også måtte lære seg å leve med utfordringene, å lære seg å si nei, og å sørge for nødvendig alenetid. Dette er en oppskrift som fungerer brukbart. Veteranene ser en rekke endringer i positiv retning den senere tiden; at veteranarbeidet er satt mer i system, spørsmål vedrørende veteraner blir stadig tatt mer på alvor, og Forsvarets Veteransenter Bæreia gjør en utmerket jobb, blant annet ved å øke anerkjennelsen til veteraner med medaljetildelinger, og tilby familie- og rekreasjonsopphold. En større andel offiserer enn tidligere har dessuten utenlandstjeneste på CV-n, slik at forståelsen og kommunikasjonen hjemme er bedret.

 

Opplevelsene og de sterke minnene lar seg ikke så lett viske bort. De dukker opp i perioder med stress og stort ansvar, og det er bare å lære seg å leve med dem.

 

– Men det kjennes uverdig å bli «uføretrygdet», påpeker Harald. – En «krigsskadepensjon» hadde vært mer adekvat, men det er jo en politisk debatt om hvorvidt norske FN-og NATO-stryrker deltar i krig, eller ikke, og det må være en forståelse for dette i samfunnet. En kunne jo vurdere å bytte navnet på en fremtidig pensjonsordning for de soldater i internasjonale operasjoner, som ikke makter å være i arbeid, til noe som utelater ordet «krig». Men snarere enn å bytte navnet på en fremtidig pensjonsordning, bør vi heller vurdere å bytte ut enkelte politikere, sier veteranen med et lurt smil.

– Det er tross alt Stortinget som lager lovene. Fest og taler er festlig, men av og til kan nok bli nok, uttaler veteranen som håper innføring av krigsskadepensjon, som en forlengelse av krigspensjonsordningen fra andre verdenskrig, snart er en realitet også for veteranene fra internasjonal tjeneste i utlandet.

Trygve virker godt fornøyd med dagens anerkjennelse for krigsseilernes del, men han blir noe opprørt da samtalen vår kommer inn på Nortraship-fondet og den gang manglende individuelle utbetalinger til hver enkelt sjømann. Denne avgjørelsen ble av mange oppfattet som uteblivende statlig anerkjennelse for den store innsats de hadde gjort for landet etter krigen, og vekker tydelig irritasjon den dag i dag. Dagens kvinner og menn som gjør tjeneste internasjonalt i særdeles risikofylte stillinger for Norge, har ikke krav på ytelser utover uføretrygd dersom tjenesten skulle medføre skader som vanskeliggjør nytt arbeid etter tjenesten for Forsvaret. Det er å håpe at denne gruppen vil bli gitt en statlig anerkjennelse utover medalje og diplom, og at dagens politikere har lært noe av historien om krigsseilerne.

Tone Berild Kristiansen, vpl orlogskaptein/FN-veteran