Endring av påmeldingsfristen til 1. april

SIOPS har mottatt veldig mange søknader til årets Veteranseilas. Det er utrolig gøy å se at så mange veteraner ønsker å delta på Veteranseilasen! Den store interessen har ført til at vi har blitt nødt til å endre påmeldingsfristen til 1. april. SIOPS tar sikte på å ha fordelt plassene og kontaktet alle søkerne innen 6. April. Skadde veteraner og kvinner ( med intops- bakgrunn) oppfordres fremdeles å søke. Søkere må prioritere en av etappene. Påmeldingskjema finner du nedenfor.

Vennlig hilsen

Prosjektleder og veteran Jan- Edgar Nilsen

Ønsket etappe