Hvorfor vi seiler

Veteranseilasen seiler med et klart og tydelig budskap: Gi våre veteraner den hjelp og støtte som trengs hvis innsatsen ute gir skader og helseplager hjemme!

Veteranseilasen ønsker å bidra til en positiv utvikling for skadde veteraner, men også en utfordring og opplevelse for livet.

 

SAMHOLD-MESTRING-ANERKJENNELSE.