VETERAN FRA INTERNASJONALE OPERASJONER – HVA ER DET ?

I det sivile samfunn er forståelse for deltagelse i Internasjonale Operasjoner nærmest ensbetydende med deltagelse i rene krigshandlinger. Enten det er i regi av FN eller NATO. Forøvrig en sammenblanding av styrkedeltagelse.

 

Få – ja nærmest ingen – evner  å forstå forskjellen mellom fredsopprettende og fredsbevarende deltagelse.

 

Fargen på berretten – lys blå – mørk blå – allminnelig grønn – skarp grønn – svart – rød – som indikerer soldatens fundamentale bakgrunn og tilknytning til operasjonene er det få
som forstår.

 

Få – og de færreste – har ingen kunnskap om hva disse berrettene egentlig indikerer.

 

Få – og de færreste – har kunnskap om hvilke personell som de facto bidrar.

 

Ingeniører. Truckførere. Bussjåfører. Lastebilsjåfører. Navigatører. Særlig utdannede sjåfører på ulike militære kjøretøy. Mekanikere. Piloter. Kokker. Postfunksjonærer. Administrasjonspersonell. Helsepersonell. Hundeførere. Sykepleiere. Politi. Leger. Psykologer. Prester. Jurister. Og innleid personell /tolker mm. Fra mitt ståsted er det klart at ikke alle har maktet de enorme påkjenninger det er å være i fredsopprettende og/eller i fredsbevarende styrker.

 

Når du først er der gjør man jobben.

 

Ikke er man blind. Ikke hører man dårlig. Ikke fratar man hver enkelt sin profesjonelle posisjon. Uansett grad stilling / virke.

 

Det å eksistere og jobbe i krigssoner – under eller etter – er ensbetydende med fysiske og mentale utfordringer. Mange har taklet det bra. Ikke alle.

 

EN VETERAN FRA INTERNASJONALE OPERASJONER har sett – hørt – og luktet det aller meste.

 

EN VETERAN FRA INTERNASJONALE OPERASJONER er oss som faktisk har vært der !

 

Vidar Fagerholt