Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner

Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS) er en interesseorganisasjon som arbeider for å bedre skadde veteraners livssituasjon, helsemessig, sosialt og økonomisk. Vårt mål er at alle veteraner skal komme helt hjem.

Over 100 000 soldater har siden andre verdenskrig tjenestegjort i krig- og konfliktområder. Hvis innsatsen ute gir skader og helseplager i ettertid, er et godt hjelpe- og støtteapparatet avgjørende. SIOPS samarbeider tett med sivile og militære aktører for å bidra til forebygging av kroniske helseplager og god behandling og et fungerende sikkerhetsnett. Vi har etablert et eget Info- og Ressurssenter i Oslo sentrum hvor veteraner og deres nærmeste kan få råd og veiledning.

Baksiden av medaljen: En alvorlig konsekvens av at kvinner og menn er ute og løser våre internasjonale forpliktelser er at noen får skader og helseplager. At samfunnet erkjenner «krigens kostander» er en viktig anerkjennelse av de soldater som har ofret sin helse på våre vegne.

Likemannsarbeid: SIOPS ble etablert i 2006 av veteraner som selv var skadet fra tjeneste. Likemannsarbeidet er fortsatt en av våre grunnpilarene . Vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC) består av veteraner som selv har mye erfaring med hjelpeapparatet og offentlige etater.

Les mer om Veteranforbundet SIOPS på www.siops.no eller besøk oss på vår Facebook-side.

SAMHOLD-MESTRING-ANERKJENNELSE.